O nás

Beluška z. s. zaměstnává více než 50 % osob se zrakovým postižením.

Naše poslání

Organizace nese své jméno podle vodicího psa Bely, se kterou jsme v roce 2013 zahájili výchovné a vzdělávací programy o životě zrakově postižených. Členové (tehdy občanského sdružení Beluška) chtěli formou přednášek a workshopů předávat reálné osobní zkušenosti se svým zrakovým handicapem.

Hlavní myšlenkou neboli „cílem“ Beluška z.s. byla a stále je podpora přirozené inkluze zrakově postižených a jejich osobní i profesní rozvoj.

Veřejná sbírka Beluška z.s.

Zde pro Vás připravujeme možnost přispět na naší činnost.

 

  • Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím MHMP č.j.S-MHMP/1404084/2013 od 20.12.2013 na dobu neurčitou.

Historie

Beluška slaví 6 let od svého založení!

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jak je pro „jen“ zrakově postiženého člověka těžké najít stabilní zaměstnání. Hlavní myšlenkou Beluška z.s. nebo spíše jejich zakladatelů bylo, aby i nevidomí mohli pracovat na pozicících, které jsou pro společnost opravdu potřebné a služby, které budeme nabízet, aby byly vyhledávané i proto, že je lidé potřebují a že nás současně mohou takto i podpořit.

6 let skutečné práce je vidět! Podařilo se nám vytvořit v naší organizaci celkem 6 stabilních pracovních míst pro nevidomé a slabozraké lektory a maséry.

Vážíme si své práce, kterou činíme pro vás s maximálním nasazením a zodpovědností!