Výchovné a vzdělávací programy o životě lidí se zrakovým postižením:

Přirozeným způsobem představujeme dětem a žákům, jakým způsobem mohou zrakově postižení překonat svůj zrakový handicap v každodenním životě.

Programy jsou vždy svým obsahem přizpůsobeny věku našich posluchačů.

Víte:
Jak poznat, kdy nabídnout zrakově postiženému pomoc?
Jak zrakově postižený může přistupovat ke svému handicapu?
Jak pomáhá vodicí pes a jak se k němu správně chovat?
Jaké kompenzační pomůcky používají zrakově postižení pro ulehčení každodenního života?
Jak se zrakově postižený člověk vzdělává a získává zaměstnání?

 

Vzdělávací a osvětové programy

Pořádáme programy přímo na školách a školkách po celé ČR. Jsou vhodné pro školy podporující i nepodporující inkluzi.

Šifra Mistra Batese pro MŠ, ZŠ a SŠ

Šifra Mistra Brailla pro MŠ, ZŠ, SŠ

Více informací a aktuální nabídku programů získáte na seminare@beluska.cz.

Podívejte se na video z MŠ Čakovice.

Fotogalerie