Od 20. 12. 2019 má Beluška z.s. nový transparentní sbírkový účet:
877 877 877 6 / 2010.
Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím MHMP č.j.S-MHMP/1404084/2013 od 20.12.2013 na dobu neurčitou.